Optisch systeem

Verlichting

Multi-sensor

Software

Ontwerp en kwaliteit

Specificaties

Opspansystemen

DeMeet-A7 Taster

PDF DeMeet
Engels / Duits /
Nederlands / Frans
DeMeet

PDF PTB evaluation
AfDM software
English/German

Approve for DeMeet multi-sensor meetsoftware

Approve for DeMeet is volledige multi-sensor software, waarbij het verschil in sensor oorsprong van de meetwaarden is geminimaliseerd.
Alle meetwaarden van zowel de video- als taster­metingen kunnen worden weergegeven, gerapporteerd, geëxporteerd en in constructs worden gebruikt, en worden dynamisch bijgewerkt. Meet­resultaten kunnen gezamenlijk worden weergegeven in een 3D weergave.
Approve for DeMeet is ontworpen om een gebruiksvriendelijk software pakket te zijn, maar toch flexibel en zeer uitgebreid om veel producten te kunnen meten.

3D Bewegingen
De 3D motor-controller in Approve for DeMeet maakt vloeiende en afgeronde bewegingen zodat de DeMeet vloeiender en sneller beweegt. De DeMeet beweegt ook gedurende videobeeld­verwerking en andere berekeningen waardoor de meettijd aanzienlijk wordt verkort. Voor videometingen kan een naderingsrichting en afstand ingesteld worden om hysterese te voorkomen en de nauwkeurigheid te verhogen. Voor tastermetingen kan een vooraantasting en gemiddelde worden ingesteld.

Metingen
Onze zelfontwikkelde beeldverwerkingsalgoritmes voor videometingen werken op een andere manier dan die van vergelijkbare software. Het kantherkenningsalgoritme vindt complete curven in tegenstelling tot individuele punten, de pixelinterpolatie is vrijwel oneindig en zeer nauwkeurig. Video targets groter dan één videobeeld kunnen in een programmastap worden gemeten, en worden automatisch opgesplitst en gecombineerd voor het gefitte resultaat. De lichtinstellingen voor videometingen kunnen worden ingesteld en gewijzigd gebruikmakend van een grafische bediening voor onder-, coaxiaal- en ringverlichting.
Voor tastermetingen is het gebruikelijk dat deze driedimensionaal worden gedefinieerd, maar dit geldt nu ook voor videometingen. Elementen (zoals een cirkel) kunnen correct gemeten worden, zelfs als ze niet parallel ten opzichte van het (optische) cameravlak liggen. De grafische tasterconfiguratie beheerder biedt de mogelijkheid een specifieke tasterconfiguratie samen te stellen met behulp van een uitgebreide tasterbibliotheek. Instellingen kunnen gedefinieerd en gedeeld worden tussen programmastappen waarmee de complexiteit van een meetprogramma gereduceerd wordt.

Meetprogramma
Een meetprogramma in Approve for DeMeet is een grafisch programma bestaande uit eenvoudige programmastappen. Programmastappen kunnen aangepast, toegevoegd, gekopieerd, verplaatst en verwijderd worden, de inputs van een programmastap kunnen eenvoudig worden aangepast of gelinkt aan andere resultaten met behulp van drag-and-drop. Ter controle kan een programma stap voor stap uitgevoerd worden, zelfs één enkele stap kan uitgevoerd worden. Na het uitvoeren van een programmastap wordt er een statusicoon achter weergegeven.

Resultaten, rapportage en export
Resultaten van metingen en berekeningen (construct, fits, etc) alsook van andere programmastappen kunnen aan een export of een rapport worden toegevoegd en opgeslagen of geprint als PDF of CSV bestand voor verder analyse. Een grafische indicatiebalk geeft de toleranties weer voor een resultaat indien ingesteld. Resultaten en rapporten kunnen automatisch geprint of geëxporteerd worden na afloop van een meetprogramma.

PTB software evaluatie
Evaluatie software voor coördinaten meetmachines.
De nauwkeurigheid van de Approve for DeMeet meetsoftware is geëvalueerd door de PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Duitsland) aan de hand van de resultaten van referentie software.
De Approve for DeMeet software is geclassificeerd in de klasse van de kleinste afwijkingen.

© Copyright 2024 Schut Geometrische Meettechniek b.v. All rights reserved.
   Tel: +31-50-5877877
SchutNL@Schut.com